ΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Το Καρδιολογικό Ιατρείο συντονίζεται από τον Σωτήριο Πλαστήρα και παρέχει εκτίμηση και αντιμετώπιση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας Καρδιολογίας, ενώ τηρεί πλήρες αρχείο ασθενών και της παρακολούθησης τους σε βάθος χρόνου.
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Το Ιατρείο οφθαλμικών παθήσεων συντονίζεται από τη Χειρουργό Οφθαλμίατρο Ουρανία Καμπέση και παρέχει όλο το φάσμα των απαιτούμενων ιατρικών υπηρεσιών.
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
Το Ωτορινολαρυγγικό Ιατρείο συντονίζεται από τον ωτορινολαρυγγολόγο – χειρουργό κεφαλής και τραχήλου παίδων και ενηλίκων, Γεώργιο Καμπέση και αντιμετωπίζει κάθε είδους ωτορινολαρυγγολογικό πρόβλημα.